Objavljeni naslovi - Ivana Greguric

Doc. dr, sc. Ivana GREGURIC rođena je 12. travnja 1982. godine u Zagrebu. Nakon završene Opće gimnazije upisala je 2001. godine studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2005. godine sa temom »Promjena paradigme: Platon, Kant, Hegel, postmoderna« te stekla titulu magistra politologije. Ak. godine 2007/2008. upisala je poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. do 2009. godine radila je kao znanstveni suradnik u filozofskoj biblioteci Demetra te kao znanstveni novak na projektu »Kiborgoetika – presjecište ili poveznica bioetike i tehnoetike«. Od 2009. godine radila je kao direktor glazbenog studia »Hit produkcija« za produkciju radio i TV sadržaja. Godine 2010. zapošljava se u suradničkom zvanju asistenta na Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nekoliko kolegija (Medijska komunikacija, Odnosi s medijima, Poslovna i komunikacijska etika, Retorika). Tijekom 2011. i 2012. godine sudjelovala je kao član povjerenstva za reakreditaciju, 2012. godine izabrana je u nastavno zvanje predavača a 2013. godine u zamjenicu pročelnika Katedre za komunikacije. 2013. godine obnašala je dužnost tajnika konferencije te sudjelovala kao član organizacijskog odbora. Godine 2015. izabrana je na mjesto pročelnice Katedre za komunikacije. Iste godine kao član organizacijskog odbora međunarodno znanstveno-stručne konferencije »Život u digitalnom dobu: društveni aspekti« organizirala je i gostovanja stranih predavača (prof. Kevin Warwick).
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je 22. prosinca 2014. doktorski rad pod naslovom »Filozofijski aspekti kiborgizacije čovjeka u doba znan-stvenog humanizma i mogućnost mišljenja« pod mentorstvom prof. dr. sc. Line Veljaka. Od 2014. godine suradnica je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku gdje svoje znanstvene aktivnosti provodi u okviru Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku, tehniku i transhumanizam. Godine 2017. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofska antropologija, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2018. godine radi kao docentica na Odsjeku za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilištu u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nekoliko kolegija {Bioetika, Uvod u filozofiju, Filozofija 19. stoljeća, Filozofija medija, Filozofija komunikacije, Filozofija kiberkulture).
Članica je Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja, Journal of Philosophical Research, Hrvatskog filozofskog društva, Matice hrvatske, European Philosophy of Science Association (EPSA) i International Society for Ethics and Information Technology (INSEIT). Godine 2014. bila je Član Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva. 2018. godine primila je poziv od Europske komisije da postane član europskog saveza za umjetnu inteligenciju (European AI Alliance). Članica je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa In medias res. Dobitnica je stipendije švicarske fondacije Brocher u Zenevi koji joj je dodijelio jednomjesečnu stipendiju za istraživanje o etičkim aspektima kiborgizacije čovjeka. Sudjelovala je na preko 15 međunarodnih znanstvenih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu (Oxford, Lisabon, Liverpool) te održala nekoliko gostujućih predavanja (Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Europski parlament, Klub hrvatskih humboldtovaca). Autorica je više od deset znanstvenih radova, poglavlja u knjizi Posthuman cultures (Oxford, 2013), koautorica poglavlja u knjizi Chuck Klosterman and Philosophy (Open Court, 2012) i kourednica knjige Novi val i filozofija (Jesenski Turk, 2012.). Područja njezina znanstvenog interesa su: filozofija tehnike, filozofija medija, bioetika, posthumanizam, kibernetika, robotika, informacijska tehnologija i digitalna kultura.

Preporuka
2018. Biblioteka: BIOETIKA, Ivana Greguric

• Autorica: Ivana Greguric • Godina izdanja: 2018. • Uvez: tvrdi • Dimenzije: 24.7 x 17.5 cm • Broj stranica: 416 • Cijena: €46,50 / 350,00 kn • NARUČI • Nema […]