Objavljeni naslovi - Luka Janeš

Rođen je 1986. godine u Zagrebu.
2016. godine diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
filozofiju (znanstveni smjer) i stekao titulu magistra filozofije. Iste godine upisuje doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2021. brani disertaciju naslova Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike (mentor prof. dr. sc. Hrvoje Jurić). Od 2017. zaposlen kao stručni suradnik u Sveučilišnom centru za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, a od 2021. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije »Bioetika«, »Ekoetika«, »Socijalna etika«, »Filozofija kulture«, »Duhovnost i mentalno zdravlje«, »Hrvatska filozofija« i »Filozofija prirode – Kozmologija«. Od 2017. suradnik je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, u sklopu kojega vodi Znanstveno istraživački odbor za bioetiku i psihu. Od 2019. na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u svoj stvu vanjskog suradnika sudjeluje kao izvoditelj (od 2022. kao nositelj) kolegija »Psihijatrija i društvo« (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Lovorka Brajković), te »Integrativna bioetika, okoliš i društvo« (nositelj kolegija prof. dr. sc. Ante Čović). Ak. god. 2020./2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu vanjskog suradnika, bio je izvoditelj kolegija »Etika i psiha« (nositelj prof. dr. sc. Hrvoje Jurić). Izlagao na više od šezdeset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, objavio tri uredničke knjige i više od 20 znanstvenih i stručnih članaka, sudjelovao na pregršt međunarodnih radionica, organizirao je i vodio mnogobrojne znanstveno-popularne tribine bioetičke provenijencije. Član je organizacij skog odbora mnogih međunarodnih simpozija, a predsjednik je organizacijskog odbora i idejni pokretač Međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe. Član je uredništva časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, a od 2017. godine član je Hrvatskog bioetičkog društva i Hrvatskog filozofskog društva. Osim navedenog, certificirani je filozofski savjetnik (APPA certifikat) i polaznik edukacije iz psihoterapijskog pravca logoterapije i egzistencijalne analize.

Preporuka
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Luka Janeš

Tkogod bi se mogao zapitati koji razlog ponukava doktoranda filozofije da 2020., usprkos nepreglednoj širini horizonta mislioca i njihovih perspektiva unutar bogate povijesti filozofije, u fokus disertacijske rasprave implementira autora […]