Nikolina Iris Filipović: “Kompleksnost života” Od organizmičke biologije do integrativne bioetike

  • Nakladnici: Pergamena, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
  • Autorica: Nikolina Iris Filipović
  • Godina izdanja: 2023.
  • Uvez: tvrdi
  • Cijena: 40 € / 301,38 kn
  • NARUČI 

Reći da je osnovno nastojanje ove knjige odgovoriti na pitanje života bilo bi pretenciozno. Ipak, upravo se tome odgovoru želimo približiti što je više moguće, i to u kontekstu znanosti, odnosno filozofije – dviju perspektiva koje su, unatoč međusobnom razdvajanju i raslojavanju kroz povijest, u suvremenoj znanosti možda najviše pokazale isto izvorište. Naime, one su se ponovno približile jedna drugoj u težnji ili, bolje reći, potrebi za odgovorom pravo na pitanje života, no još točnije, potrebi za zaštitom samoga života, ali u isto vrijeme i same znanosti. Stoga su središnja pitanja knjige kako pitanje života, tako i pitanje znanosti, te ćemo na oba pokušati dati odgovore, pod pretpostavkom da je odgovor na pitanje znanosti uvjetovan odgovorom na pitanje života. Osnovna pretpostavka od koje pritom polazimo jest temeljna neodvojivost filozofije i prirodne znanosti, unatoč njihovoj mogućoj odvojivosti. Kako bismo ju dokazali, krećemo od samoga početka filozofije znanosti, koje su u grčkoj filozofiji rođene zajedno, potom nastavljamo s periodom novovjekovlja u kojemu ih se nastojalo razdvojiti (točnije, u kojemu se nastojalo na osamostaljenju prirodne znanosti od filozofije), da bismo završili sa suvremenom znanošću u okviru koje se unutar same prirodne znanosti posegnulo za filozofijom, što ovdje prikazujemo kroz perspektivu teorijske biologije i opće teorije sistema, ali isto tako u okviru koje se unutar same filozofije posegnulo kako za znanstvenim perspektivama, tako i za onim neznanstvenim, što ovdje pokazujemo u kontekstu pluriperspektivističke metodologije integrativne bioetike. Zajednička nit ovog putovanja kroz znanost potraga je za pitanjem života, koje se postavilo (ili propustilo postaviti) u svakom od ovih razdoblja filozofije i znanosti. Kroz ovaj povijesni pristup pitanju znanosti (pod pretpostavkom njene neodvojivosti od filozofije) želimo prikazati njenu kompetentnost da se bavi cjelovitošću. Ova kompetentnost temeljna je pretpostavka za (cjelovito) bavljenje fenomenom (…)

(…) Iz Uvoda