Objavljeni naslovi - Tomaž Grušovnik

Tomaž Grušovnik izvanredni je profesor i viši znanstveni suradnik Primorskog sveučilišta te Pedagoškog fakulteta i Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru. Djeluje u području filozofije odgoja i obrazovanja te etike, pri čemu je posebno posvećen problematici svjesnog neznanja i spoznajnih vrlina.
2009. godine, u okviru Fulbrightove stipendije, gostovao je na Sveučilištu Novog Meksika (SAD), 2011. godine bio je gostujući predavač na Sveučilištu u Oslu, 2018. godine gostujući istraživač na Institutu za edukacijsku znanost Sveučilišta u Innsbrucku, a 2022. godine gostujući predavač na Sveučilištu Tampere.
Bio je suurednik zbornika Borders and Debordering (2018.) i Environmental and Animal Abuse Denial (2020.). Pored toga, na slovenskom je jeziku objavio sedam publikacija, među njima i znanstvenu monografiju o ekološkoj etici Odtenki zelene (2011.) te filozofsku raspravu Hotena nevednost (2020.). 2011. godine dobio je nagradu »Glasnik znanosti«, 2020. Svečanu povelju Primorskog sveučilišta, a 2022. nagradu »Prometej znanosti« koju dodjeljuje Slovenska znanstvena fundacija.
Od 2018. do 2020. bio je predsjednik Slovenskog filozofskog društva, a trenutno je predsjednik Državnog predmetnog povjerenstva za opću maturu za predmet Filozofija te ravnatelj Centra za umjetnost na Pedagoškom fakultetu Primorskog sveučilišta, gdje obavlja i funkciju prodekana za umjetnost i međunarodnu suradnju.

Preporuka
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Tomaž Grušovnik

Osnovna je svrha knjige koja je pred vama analiza širokoga i prilično i razgranatog područja za koje se u slovenskom jeziku uvriježio izraz »etika i živali«, a na hrvatskom »etika […]