Objavljeni naslovi - Igor Eterović

Igor Eterović rođen je 9. lipnja 1984. u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Lovranu, a opću gimnaziju u Opatiji, Godine 2008. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Filozofija i povijest), a 2010. upisao poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Filozofija). Doktor je znanosti i u zvanju znanstvenog suradnika, a radi kao znanstveni novak poslijedoktorand na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2009. godine. Kao stipendist Fulbrightove zaklade (preddoktorska kategorija) akademske godine 2014./2015. znanstveno se usavršavao na Sveučilištu Maryland (College Park, SAD) kao gostujući istraživač (Fulbright Visiting Research Scholar). Bio je dobitnik Top stipendije za top studente za akademsku godinu 2008./2009. Područja njegove specijalizacije jesu filozofija Immanuela Kanta, bioetika i etika, a područja kompetencije lokalna povijest i povijest medicine. Uredio je dvije knjige i načinio prijevod jednog poglavlja. Napisao je nekoliko poglavlja u knjizi, nekoliko znanstvenih i mnoštvo stručnih članaka iz spomenutih područja. Izlagao je svoja istraživanja na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Glavni je urednik znanstvenih časopisa Zbornik Lovranšćine (od 2010.) i JAHR – European Journal of Bioethics (od 2016.), izvršni urednik časopisa AMHA — Acta medico-historica Adriatica (od 2011.) te član mlađeg uredništva časopisa Filozofska Istraživanja i Synthesis philosophica. Piše recenzije za nekoliko znanstvenih časopisa. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci angažiran je u nastavi iz predmeta u području bioetike i etike zdravstvene skrbi (»Bioetika u zdravstvenoj njezi«, »Bioetika u primaljslvu«, »Uvod u medicinsku etiku i bioetiku«, »Etika u zdravstvu«, »Medicinska etika«, »Etika u zdravstvenoj skrbi«, »Filozofija i bioetika u sestrinstvu«). Aktivan je član brojnih nacionalnih i lokalnih udruga (Planinarsko društvo »Opatija«, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Katedra Čakavskoga sabora Lovran). Oženjen je i otac jedne kćeri.

Preporuka
2017. Biblioteka: BIOETIKA, Igor Eterović

•  Autor: Igor Eterović •  Godina izdanja: 2017. •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 24.5 x 17.5 cm   •  Broj stranica: 313 •  Cijena: €39,80 / 300,00 kn •  NARUČI  • […]