Objavljeni naslovi - Vladimir Jelkić

Vladimir Jelkić rođen je 15. veljače 1960. godine u Bistrincima, općina Belišće. Srednju školu završio je u Valpovu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost. Na istom fakultetu magistrirao je 1990. god. obranivši magistarski rad pod naslovom Nietzscheovi motivi u Adornovoj kritici filozofije u spisu Negativna dijalektika. Doktorirao je 1999. disertacijom Kritika morala i odgoj za nadčovjeka u filozofiji Friedricha Nietzschea.
Nakon diplomiranja radio je kao novinar u listu Belišće, zatim od 1986. do 1992. kao asistent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. U Općinskoj skupštini Valpova radio je od 1992. do 1993. god. kao pročelnik za školstvo i kulturu, a od 1993. do 1994. u Poglavarstvu Osječko-baranjske županije kao savjetnik za odnose s javnošću. Od 1994. do 2001. zaposlen je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje je do 1999. godine obnašao dužnost voditelja Centra Osijek. Godine 2001. zaposlio se na pola radnog vremena na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je izabran u znanstveno nastavno-zvanje docenta. Od 2003. god. zaposlen je s punim radnim vremenom na Pedagoškom fakultetu, koji je u akad. god. 2003./2004. preustrojen i preimenovan u Filozofski fakultet. Od 2004. djeluje kao šef katedre i osnivač studija filozofije. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 2007. godine. Za utemeljivanje studija filozofije dobio je 2011. godine priznanje Filozofskog fakulteta.

Preporuka
2014. Biblioteka: BIOETIKA, Vladimir Jelkić

•  Autor: Vladimir Jelkić •  Godina izdanja: 2014.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 21.0 x 14.0 cm   •  Broj stranica: 227 •  Cijena: €19,90 / 150,00 kn •  NARUČI […]