Luka Janeš (ur.): INTEGRATIVNA BIOETIKA I APORIJE PSIHE

Nakladnik: • Godina izdanja: 2021. • Biblioteka: BIOETIKA
  • Nakladnici: Pergamena, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
  • Urednik: Luka Janeš
  • Godina izdanja: 2021.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 630
  • Cijena: €39,80 / 300,00 kn
  • NARUČI 

Iako je filozofsko-bioetička rasprava u Hrvatskoj doživjela ubrzani razvoj u posljednjih petnaestak godina te se osebujnim profiliranjem stvorio potentni koncept integrativne bioetike, u njenom se području istraživačke i implementacijske prakse rijetko ispitivao fenomen psihe. Psiha, u ne potpuno istoznačnim varijantama još razumijevana kao duša ili kao um, najčešće shvaćena kao cjelina svjesnih i nesvjesnih sadržaja ili ukupnost osobina (in)tangibilnog sebstva, ima značajno mjesto u povijesnom razvoju čovječanstva i jedno je od naj istraživanijih, ali ujedno i najslabije razumijevanih fenomena života. Temelje znanstvenog ispitivanja psihe udarila je filozofija antičke Grčke i filozofi su psihu, kao predmet promatranja, nastavili proučavati do suvremenog doba u personalnim, interpersonalnim i društvenim, odnosno kulturnim i političkim kontekstima i aspektima kroz množnost znanstvenih i kulturnih perspektiva i pristupa predmetu. Slično tome, od najranije dobi liječnici su pokazali posebno zanimanje za probleme psihe te su novostvorene grane psihijatrijskog i neurološko-neurokirurškog ispitivanja i liječenja dobile značajno mjesto u društvenoj strukturi koja je svoje nove horizonte, a time i kompleksne probleme, raskrila tehno-znanstvenim i političko-ekonomskim razvojem u okviru procesa globalizacije.
Kao fenomen ispitivanja, psiha tako objedinjuje filozofiju i psihijatriju na planu bioetike, pri čemu, upravo zbog mnogovrsnosti pristupa i problema, od filozofskih teorija, preko psihoanalize, etnopsihijatrije, antipsihijatrije, psiholoških teorija, pa do različitih vrsta terapija i teorija terapija, projekt integrativne bioetike nudi priliku razvoja novih shvaćanja i metodoloških preispitivanja. Također, s obzirom na to da projekt integrativne bioetike podrazumijeva teorijsku, praktičnu i edukacijsku dimenziju djelovanja, naime, transdisciplinamog je karaktera i teži implementaciji, prirodnim se nameće podariti predmetu psihe i javne događaje, te iz njih proizašle objavljene publikacije koje metodom dijaloškog ulančavanja perspektiva otvaraju prijeko potrebne, kod nas slabo ispitivane probleme psihe i omogućuju povezivanje potencijalnih izvoditelja zajedničkih projekata koji će imati izravan utjecaj na situaciju u društvu.
U sklopu poznatog ciklusa tribina Hrvatskog bioetičkog društva »Bioetički utorak«, 8. ožujka 2016. godine organizirana je tribina na temu »Psihofarmaci u psihijatriji: potreba ili nasilje« koju su osmislili i proveli Luka Janeš, tada student Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i član Suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, te Luka Perušić, asistent na Odsjeku za filozofiju i Centru za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na tribini, održanoj na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gostovali su Vlado Jukić, ravnatelj Klinike za psihijatriju »Vrapče« u Zagrebu, Martin Kuhar, istraživač na Zavodu za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te Robert Torre, subspecijalist za alkoholizam i druge ovisnosti

Iz Predgovora