Objavljeni naslovi - Sonja Kalauz

Sonja Kalauz rođena je u Šibeniku. Srednju školu za medicinske sestre završila je u Šibeniku, a Višu školu za medicinske sestre u Zagrebu. Diplomirala je na Fa­kultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Me­dicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je poslijediplomski studij javnog zdravstva, a na School for Economics and Political Sciencies u Londonu i Me­dicinskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu međunarod­ni poslijediplomski studij menadžmenta u zdravstvu. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području javnog zdravstva. Doktorirala je na znanstvenom polju filozofije, grana – etika, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Viši je predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i voditelj je diplom­skog stručnog specijalističkog studija »Menadžment u sestrinstvu«. Bila je na dužem stručnom usavršavanju na Penn State University i College for Nursing Betlhem u Sjedinjenim Američkim Državama, te na kraćim studijskim boravcima u Kopenhagenu (Danska) i Lisabonu (Portugal). Objavila je veći broj stručnih i znanstvenih radova. Koautor je knjige Lijekovi — njihovi oblici i primjena.

Preporuka
2011. Biblioteka: BIOETIKA, Sonja Kalauz

•  Autorica: Sonja Kalauz   •  Godina izdanja: 2011.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 24.5 x 17.5 cm  •  Broj stranica: 293   •  Cijena: €26,50 / 200,00 kn  •  NARUČI […]