Objavljeni naslovi - Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović rođen je 2. studenoga 1946. u Strizivojni (Županija osječko-baranjska). Prva četiri razreda osnovne škole završio je u rodnom selu, a četiri viša u susjednom Vrpolju. Nakon gimnazijskoga školovanja u Požegi upisao se na Filozofski fakultet u Zagrebu i diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (kao A – predmet) te ruski jezik i književnost (kao B – predmet). Cijeli život radi na tom fakultetu: 1971. izabran je za asistenta profesoru Eduardu Hercigonji na Katedri za staroslavenski jezik (danas Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo), od. 1982. je docent, a od 1986. redoviti profesor na toj katedri. Njezinim je predstojnikom od 1992. Na tom je fakultetu obranio svoju magistarsku (1977) i doktorsku (1982) radnju s temama iz jezika srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova. Godine 1998. postao je Članom-suradnikom, 2004. pravim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osim na matičnom predavao je na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Mostaru, Bochumu, Grazu i Pragu. Bio je predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i organizator Prvoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u Puli. Od 1996. do 2000. član Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, a od 1999-2002. glavni tajnik Matice hrvatske. Utemeljio i uređivao Matičinu biblioteke Inozemni kroatisti.
Napisao je ove knjige: Tragom jezika hrvatskih glagoljaša (1984), Opširnost bez površnosti (19881, 20062), Jedanaest stoljeća nezaborava (1991), Jazik otačaski (1995), Glasovi i oblici općeslavenskoga književnoga jezika (19931, 19952, pod naslovomStaroslavenski glasovi i oblici 2000,3 pod na­slovom Staroslavenski jezik 20034, 20055), Filološki razgovori (2000), Slovo iskona, Staroslavenska / starohrvatska čitanka ( 2002,1 20042), Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (s I. Jurčevićem, T. Kuštović, B. Kuzmićem, M. Lukić, M. Zagarom, 2004), Hrvatska pisana kultura I(s J. Bratulićem,- 2005). Priredio je 15 knjiga i objavio šezdesetak znanstvenih rasprava i osamdesetak recenzija. Za svoj rad na Zagrebačkoj slavističkoj školi nagrađen Malom plaketom Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a Velikom plaketom za uređivanje mono­grafije Filozofski fakultet u Zagrebu (1999). God 1996. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je ordenom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.
Dobio je Nagradu «Ivan i Josip Kozarac» za 2001. za najbolje djelo znanstvenika iz Slavonije (za knjigu Filološki razgovori), 2004.Državnu nagradu za promidžbu znanosti (za knjigu Slovo iskona) i Veliki dukat Zajednica kulturno – umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije za uvećanje udjela Slavonaca u hrvatskoj znanosti.

Preporuka
2006. Biblioteka: CROATICUM, Stjepan Damjanović

•  Autor: Stjepan Damjanović •  Godina izdanja: 2006. •  Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 21 x 14 cm •  Broj stranica: 222 •  Cijena: €15,90 / 120,00 kn •  NARUČI  •   […]