Luka Janeš: Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike

Nakladnik: • Godina izdanja: 2023. • Biblioteka: BIOETIKA, Luka Janeš
  • Nakladnici: Pergamena, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
  • Autor: Luka Janeš
  • Godina izdanja: 2023.
  • Uvez: tvrdi
  • Cijena: 15 € / 113,02 kn
  • NARUČI 

Tkogod bi se mogao zapitati koji razlog ponukava doktoranda filozofije da 2020., usprkos nepreglednoj širini horizonta mislioca i njihovih perspektiva unutar bogate povijesti filozofije, u fokus disertacijske rasprave implementira autora primarno poznatog kao šumara, konzervacionista i ekologa, te koji za života nije napisao niti jedno »profesionalno« filozofsko djelo? Ipak, pitanja ekološke krize te održivosti ljudskog, ali i života mnogih ostalih neljudskih vrsta živih bića, biljaka, njihovih staništa i općenito uvjeta života zauzima nezaobilazno filozofijsko mjesto usred pisane ostavštine od njezinih začetaka, pa sve do suvremenog strukturiranja ekološke misli u institucionalno ruho, ponajprije aktivističkih, a potom i znanstvenih ekoloških direktiva i inicijativa, s naglaskom na konceptu integrativne bioetike, podignutom na temeljima lilozofijske kritičke refleksije. Thomas Soren Hoffmann, jedan od četiriju metodičkih začetnika potonje orijentacijske discipline, navodi:

»Njezina orijentacija prema životnim znanostima, kao jamačno najvažnijoj, čak i najrevolucionarnijoj grani suvremene znanosti, sugerira da je bioetika prostor gdje stvarni kontiikti našeg doba bivaju diskutirani. I gdje drugdje negoli u bioetici rasprave filozofa još uvijek imaju šansu za utjecanje na aktualne procese donošenja odluka u društvu, tako prisiljavajući filozofe da vlastitu odgovornost shvate ozbiljno.«

(…) Iz Uvoda