Objavljeni naslovi - Marina Katinić Pleić

Marina Katinić Pleić rođena je 23. lipnja 1984. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Godine 2008. diplomirala je filozofiju te hrvatski jezik i književnost na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste je godine upisala doktorski studij filozofije na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s težištem istraživanja na integrativnoj bioetici, filozofiji odgoja i filozofiji za djecu, tragajući za mogućom sinergijom i praktičnim obrazovnim izrazom tih predmetnih područja. Doktorski rad pod naslovom Filozojiranje s djecom i mladima u integrativno-bioetičkoj edukaciji, pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Jurića, obranila je 2020. godine. Sudjelovala je pet puta kao izlagačica na međunarodnoj konferenciji Lošinjski dani bioetike u Malomu Lošinju, jednom na simpoziju Dani Frane Petrića u Cresu te tri puta na međunarodnoj ljetnoj školi bioetike Bioethik im Kontext u organizaciji Sveučilišta u Hagenu i partnerskih institucija (Kreta, 2013.; Tutzing, 2016.; Tutzing, 2018.). Nekoliko je puta kao izlagačica sudjelovala i na godišnjemu međunarodnom simpoziju Instituta za filozofiju za djecu (Institut fur Kinderphilosophie) u Grazu. Dvaput je bila koautorica udžbenika za predmet Etika za prvi razred gimnazija i strukovnih škola u izdanju Školske knjige. Objavila je nekoliko radova u najistaknutijim domaćim znanstvenim časopisima i jednomu međunarodnom časopisu vezanom uz bioetičke i odgojno-filozofske teme, a o bioetičkim je temama govorila na nekoliko okruglih stolova, javnih tribina i u medijima. Nagrađivana je pjesnikinja. Dosad je objavila pet zbirki pjesama, a poeziju redovito objavljuje u književnim časopisima. Članica je Hrvatskoga filozofskog društva, Hrvatskoga bioetičkog društva i udruge Mala filozofija, čiji je program »Pogled u vlastito mišljenje<< provodila s učenicima trećega i četvrtoga razreda Osnovne škole Antuna Augustinčića u Zaprešiću. Sudjelovala je u međunarodnomu projektu Ethos, čiji je jedan od partneru bila udruga Mala filozofija, kao autorica uspješnih edukacijskih materijalu. Zaposlena je u Školi suvremenoga plesa Ane Maletić u Zagrebu kao nastavnica Filozofije, Etike i Hrvatskoga jezika. Pod njezinim su mentorstvom dva učenika zagrebačke XV. gimnazije, Martin Ilić i Leon Zrnić, kao najmlađi izlagači u povijesti konferencije, 2016. i 2017. godine nastupili s referatima na Lošinjskim danima bioetike.

Preporuka
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Marina Katinić Pleić

Razdoblje (post)moderne obilježeno je višestrukom krizom koja se osvještava u podužem nizu misaonih artikulacija. Iako je svijesti o krizi, povezanoj s minulim »zlatnim dobom«, univerzalan topos povijesti, koji nastupa kada […]