Vrijedno leksičko blago – Prof. dr. Marko Samardžija o knjizi “Divanimo po slavonski”

Kolikogod da hrvatska leksikografija obiluje opsežnim i vrijednim riječnicima ipak u njima nisu skupljene i obrađene sve hrvatske riječi, navlastito one što se govore, ili su se govorile, samo na ponekom dijelu hrvatskog književnog prostora. Zato je zadnjih godina učestalo izdavanje rječnika leksema karakterističnih za koji od hrvatskih idioma. Jedan takav riječnik izradio je Martin Jakšić koji je svoje zanimanje proširio na leksičke osebujnosti cijelog istočno-hrvatskog prostora izradivši glosar istočnoslavonsko-baranjsko-srijemskih govora. U njemu je, dijelom iz pisanih izvora, skupljeno vrijedno hrvatsko leksičko blago nadopunjeno drugim korisnim leksičko-semantičkim, onomastičkim, frazeološkim i paremiološkim osebujnostima.

Prof. dr. Marko Samardžija

Pročitajte više o knjizi