Objavljeni naslovi - Mile Marinčić

Mile Marinčić rođen je 20. kolovoza 1970. u Čustom Brdu (Liješnica), općina Maglaj, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tujnici i Maglaju (1977.-1985.). Srednjoškolsku izobrazbu stekao je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1985.-1989.). Nakon služenja vojnoga roka završio je petogodišnji filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (Samobor) i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1991.-1996.), a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1997. godine. Na istom fakultetu upisuje poslijediplomski studij iz moralne teologije koji apsolvira 1999./2000. Akademske godine 2005./2006. upisuje, a 2008. diplomira studij filozofije i religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28. lipnja 2007. odobren mu je prijelaz na Poslijediplomski studij filozofije na temelju pozitivno ocijenjenog kvalifikacijskog rada pod naslovom »Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha« i položenog diferencijalnog ispita. Istom je odlukom za mentora imenovan prof. dr. sc. Ante Čović. Doktorski rad pod naslovom »Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha u kontekstu suvremenih etičkih strujanja« obranio je 10. studenog 2010.

Preporuka
2016. Biblioteka: BIOETIKA, Mile Marinčić

•  Autor: Mile Marinčić •  Godina izdanja: 2016. •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 21.0 x 14.0 cm   •  Broj stranica: 253 •  Cijena: €13,30 / 100,00 kn •  NARUČI  • […]