Objavljeni naslovi - Ivica Kelam

Ivica Kelam rođen je 1976. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završio je u Otoku, a srednju školu u Zagrebu. Diplomirao je teologiju 1999. godine na Teologiji u Đakovu. Radio je kao vjeroučitelj do 2011. godine u više osnovnih i srednjih škola. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2011. poslijediplomski doktorski studij filozofije, gdje je 2014. godine doktorirao obranivši disertaciju pod naslovom Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem. Član je Hrvatskog bioetičkog društva i voditelj bioetičke podružnice Društva u Osijeku. Sudjelovao je u radu više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Imao je veći broj nastupa u televizijskim i radijskim emisijama te u tiskanim medijima o problematici genetički modificiranih usjeva. Održao je više javnih tribina o GMO-u. Njegovi su znanstveni interesi usredotočeni na ekonomske i političke aspekte poljoprivrede, na ekološku poljoprivredu, te utjecaj korporativnog kapitalizma na pojedince, društvo i okoliš.

Preporuka
2015. Biblioteka: BIOETIKA, Ivica Kelam

•  Autor: Ivica Kelam •  Godina izdanja: 2015.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 23.7 x 17.5 cm   •  Broj stranica: 497 •  Cijena: €46,50 / 350,00 kn •  NARUČI  • Znanost koja je […]