Objavljeni naslovi - Ivan Perkov

Ivan Perkov rođen je 1989. u Splitu. Pred-diplomski studij sociologije završio je na splitskom Filozofskom fakultetu 2010. godine završnim radom Političnost mladih u Splitu, a titulu magistra sociologije stekao je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad Europeizacija hrvatskog sigurnosnog diskursa. Zbog težnje znanstvenoj transdisciplinamosti 2015. godine upisao je poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojemu je položio sve propisane ispite. Od 2017. do 2021. pohađao je poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a 2021. je obranio disertaciju na temu »Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu«. Dobitnik je stipendije Filozofskoga fakulteta za izvrsnost na doktorskome studiju.
Od 2017. godine bio je zaposlen kao asistent na Odsjeku za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija, a 2022. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, znanstvenom polju sociologije na istom fakuletu. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu urbana sociologija, sociologija rizika i socijalna ekologija. Nositelj je i suradnik na nizu kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju sociologije na Fakultetu hrvatskih studija (Uvod u sociologiju; Sustavna sociologija 1; Sustavna sociologija 2; Društvo i održivost; Analiza učinaka društvenih akcija; Društveno odgovorno djelovanje; Integrativna bioetika, okoliš i društvo; Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske). U suradnji s istaknutim nizozemskim sociologom Joostom Van Loonom pokrenuo je kolegij Risk Society na engleskom jeziku. Izlagao je na desetak međunarodnih znanstvenih konferencija i objavio više znanstvenih članaka u domaćim znanstvenim časopisima te zbornicima međunarodnih konferencija. Od 2017. je član Vijeća društveno-humanističkoga područja, a od 2019. godine član je Senata Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu hrvatskih studija obnašao je dužnost prodekana za poslovanje. Osim znanstvenim i nastavnim radom, aktivno se bavio i akademskim novinarstvom kao dugogodišnji urednik u Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas. Oženjen je i otac dvoje djece.

Preporuka
2022. Biblioteka: BIOETIKA, Ivan Perkov

Ova je knjiga nastala kao rezultat višegodišnjeg intenzivnog rada na promišljanju i istraživanju društvenih aspekata odnosa čovjeka i njegova životnoga prostora, i to posebno u suvremenim urbanim središtima. Fenomen koji […]