Bioetika i odgovornost u genetici

Nakladnik: • Godina izdanja: 2007. • Biblioteka: BIOETIKA, Iva Rinčić

 

•  Autorica: Iva Rinčić Lerga
•  Godina izdanja: 2007. 
•  Uvez: tvrdi 
•  Dimenzije: 21 x 14 cm
•  Broj stranica: 190
•  Cijena: €15,90 / 120,00 kn

•  NARUČI  •   

Interes za problem bioetičke odgovornosti u genetici u pr­vom je redu nastao kao posljedica kontinuiranog sučeljavanja s implikacijama znanstveno-tehnološkog razvoja koji nas iz dana u dan suočava s potpuno novim mogućnostima vlastitog djelovanja i primjene znanja, istovremeno ne donoseći odgo­vore o društvenim, etičkim, kulturnim i brojnim drugima as­pektima spomenutih procesa. Suvremena je znanost, uz pra­teću tehnološku ostvarivost, odavno prešla granice isključivo služenja razumnim ljudskim potrebama i neupitno postala dominirajućom paradigmom modernog svijeta. Pozicija moć­nog društvenog sistema omogućila je da znanosti (posebno prirodne i biotehnološke) danas ne ostvaruju samo pasivnu dominaciju modernim svijetom, već pomno planiranim utje­cajem na ljudske potrebe i zahtjeve stvaraju stalnu potražnju uvijek novih i dosad nepoznatih mogućnosti. U svojoj srži, moderna znanost ima tendenciju rasta i osnaživanja, što se, iz­među ostalog, realizira u zatvorenom krugu naših vlastitih že­lja, mogućnosti i očekivanja. Pomicanje granica tako je posta­lo izazov ne samo znanstvenicima uvriježeno neosjetljivima na posljedice svojih najnovih otkrića, nego i širokim krugo­vima javnosti u uvijek prisutnom očekivanju onog što bismo na taj način mogli ostvariti. Najnovija otkrića u području ge­netike paradigmatičan su primjer u kojem znatiželja sve više ustupa mjesto interesu, i to ne samo onom znanstvenom, nego i pojedinačnom i društvenom, kao odgovor na vječite težnje o unapređenju, poboljšanju ili stvaranju potpuno novog, uvijek boljeg i poželjnjeg života. Pritom se često zaboravlja da je u slučaju genetike riječ o potpuno novom području djelovanja, o samoj osnovi ljudskog, ali i života uopće, tako da interes za unapređenje života istovremeno postaje moćno sredstvo nje­govog (samo)uništenja.  (Iz zaključka)