Studiozan, akribičan i znanstveno utemeljen prinos hrvatskoj jezičnoj kroatistici – Prof. dr. Stjepko Težak o knjizi “Piščev izbor”

Rasprave Marka Samardžije studiozan su, akribičan i znanstveno utemeljen prinos hrvatskoj jezičnoj kroatistici, djelo koje proširuje i produbljuje dosadašnje znanstvene spoznaje o hrvatskoj lingvostilistici. Ono je i poticajno za nova istraživanja na ovom području, koja nisu nužna samo kao prinos hrvatskoj lingvističkoj stilistici nego hrvatskom jeziku uopće, posebice njegovoj standardizaciji. Znanstveno proučavanje jezika hrvatskih pisaca u petostoljetnom rasponu ima još podosta praznina čije će popunjavanje olakšati razrješenje nekih nedoumica i sporova o nastanku i značaju suvremenoga hrvatskoga standardnoga jezika.

Prof. dr. Stjepko Težak

Pročitajte više o knjizi