Objavljeni naslovi - CROATICUM

Preporuka
2018. Biblioteka: CROATICUM, Miro Kačić

• Autor: Miro Kačić • Godina izdanja: 2018. • Uvez: tvrdi • Dimenzije: 22.5 x 16.5 cm • Broj stranica: 342 • Cijena: €26,50 / 200,00 kn • NARUČI • […]

Hrvatska preskriptivna akcentologija

2013. Biblioteka: CROATICUM, Helena Delaš

•  Autorica: Helena Delaš •  Godina izdanja: 2013.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 18.5 x 12.3 cm   •  Broj stranica: 150 •   ...

Prozodija Šime Starčevića

2012. Biblioteka: CROATICUM, Helena Delaš

•  Autorica: Helena Delaš •  Godina izdanja: 2012.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 22.5 x 16.0 cm   •  Broj stranica: 204 •   ...

Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga

2011. Biblioteka: CROATICUM, Marćel Kušar

•  Autor: Marćel Kušar •  Godina izdanja: 2011.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 18.5 x 12.3 cm   •  Broj stranica: 142 •  Ci ...

 • Lička štokavska ikavica
  2009.

  •  Autor: Ivan Milković •  Godina izdanja: 2009.  •  Uvez: tvrdi  •  Dimenzije: 24 x 17 cm •  Broj stranica: 686 •  Cijena: €66,40 / 500,00 kn •  NARUČI  • Tu […]

 • Ričoslovje
  2009.

  •  Autor: Šime Starčević •  Godina izdanja: 2009. •  Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 18.5 x 12.5 cm •  Broj stranica: 179 •  Cijena: €13,30 / 100,00 kn •  NARUČI  • Život […]

 • Sintaksa i semantika
  2008.

  •  Autorica: Marija Znika •  Godina izdanja: 2008. •  Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 24.5 x 17 cm •  Broj stranica: 276 •  Cijena: €19,90 / 150,00 kn •  NARUČI  •    U […]

 • Antibarbarus hrvatskoga jezika
  2008.

  •  Autor: Jozo Dujmušić •  Godina izdanja: 2008. •  Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 24 x 17 cm •  Broj stranica: 442 •  Cijena:  €19,90 / 150,00 kn •  NARUČI  •   […]

 • Slavonske teme
  2006.

  •  Autor: Stjepan Damjanović •  Godina izdanja: 2006. •  Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 21 x 14 cm •  Broj stranica: 222 •  Cijena: €15,90 / 120,00 kn •  NARUČI  •   […]

 • Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe
  2005.

  •  Autor: Marijan Stojković •  Godina izdanja: 2005. •   Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 24.5 x 17 cm •  Broj stranica: 327 •  Cijena: €19,90 / 150,00 kn •  NARUČI  • […]