Objavljeni naslovi - Lidija Gajski

Lidija Gajski rođena je 1960. u Zagrebu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985., a specijalizaciju iz interne medicine završila je 1994. godine. Od tada radi kao specijalist za unutarnje bolesti, najprije u bolnici, a potom u domu zdravlja u Zagrebu. Sudjelovala je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u području bioetike. Objavila je više članaka i prikaza o bioetičkim temama. Član je Hrvatskoga bioetičkog društva, u kojem obnaša dužnost tajnice od 2004. godine.

Preporuka
2009. Biblioteka: BIOETIKA, Lidija Gajski

•  Autorica: Lidija Gajski •  Godina izdanja: 2009.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije:  24.5 x 17.5 cm •  Broj stranica: 517 •  Cijena: €39,80 / 300,00 kn •  NARUČI  • Kao […]