Objavljeni naslovi - Josip Guć

Josip Guć (Split, 1992.) viši je asistent na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, gdje također vrši funkciju voditelja Centra za integrativnu bioetiku. Primarno se bavi bioetikom i filozofijom odgoja te sudjeluje u projektima vezanima uz ova polja. U Splitu 2011. završava Prvu gimnaziju, magistar edukacije filozofije i povijesti postaje 2016. obranom diplomskog rada Prevladavanje etike kod Hegela i Marxa (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, mentor: Mislav Kukoč), a doktor filozofije 2021. obranom disertacije Poticaji za bioetičko promišljanje odnosa kulture i prirode cijelu Nikole Viskovića (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor: Hrvoje Jurić). Član je Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva, kao i uredništva časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica i Jahr. Sudjeluje kao organizator i izlagač na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima i ljetnim školama. Objavljuje članke u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbomicima radova. Zajedno s Hrvojem Jurićem uredio je knjigu Nikola Visković: pravo – politika bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana (Zagreb – Split, 2020.), a s Brunom Ćurkom napisao je knjigu Odgoj za životinje. Razvoj kritičke misli i bioetičkog senzibiliteta kod djece (Zadar, 2022.).

U izradi

Ispričavamo se, odabrana kategorija je još uvijek u izradi. Hvala Vam na pokazanom interesu.