CJENIK

               Biblioteka CROATICUMCIJENA
1.Josip Andrić: BRANIČ JEZIKA HRVATSKOGA60,00
2.Vatroslav Rožić: BARBARIZMI U HRVATSKOM JEZIKU60,00
3.Ivan Broz: FILOLOŠKE SITNICE I PABIRCI60,00
4.Marko Lukenda: IVAN FRANJO JUKIĆ120,00
5.M. Samardžija, A. Selak: LEKSIKON HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI720,00
6.Miro Kačić: JEZIKOSLOVNA PROMIŠLJANJARASPRODANO
7.Martin Jakšić: DIVANIMO PO SLAVONSKIRASPRODANO
8.Marko Samardžija: PIŠČEV IZBOR100,00
9.Ljudevit Jonke: O HRVATSKOM JEZIKU130,00
10.Marijan Stojković: HRVATSKE JEZIČNE I PRAVOPISNE DVOJBE150,00
11.Stjepan Damjanović: SLAVONSKE TEME120,00
12.Marko Lukenda: IVAN FRANJO JUKIĆ (njem.)120,00
13.Josip Dujmušić: ANTIBARBARUS HRVATSKOGA JEZIKA150,00
14.Marija Znika: SINTAKSA I SEMANTIKA150,00
15.Ivan Franjo Jukić (zbornik)120,00
16.Marćel Kušar: Nauka o pravopisu hrvackoga ili srpskoga jezika80,00
17.Šime Starčević: Ričoslovje100,00
18.Ivan Milković: Lička štokavska ikavica500,00
19.Helena Delaš: Prozodija Šime Starčevića150,00
20.Helena Delaš: Hrvatska preskriptivna akcentologija100,00
21.Miro Kačić: Teorija skupova i jezična analiza200,00
  
  
 
Biblioteka BIOETIKA
CIJENA:
1.Ivan Šegota: ETIKA SESTRINSTVA150,00
2.J.D.Bauby: SKAFANDER I LEPTIR100,00
3.Craig, Middleton, O’Connell: ETIČKI KOMITETI100,00
4.Ante Čović: Izazovi Bioetike 
5.Ante Čović: ETIKA I BIOETIKA100,00
6.Nada Gosić: BIOETIČKA EDUKACIJA100,00
7.Nada Gosić: BIOETIKA IN VIVO120,00
8.Ljiljana Zergollern-Čupak: BIOETIKA I BIOMEDICINA120,00
9.Aleksandra Frković: BIOETIKA U KLINIČKOJ PRAKSI120,00
10.Iva Rinčić Lerga: BIOETIKA I ODGOVORNOST U GENETICI120,00
11.Zvonko Bošković: MEDICINA I PRAVO120,00
12.Ivan Cifrić: BIOETIČKA EKUMENA120,00
13.Lidija Gajski: LIJEKOVI ILI PRIČA O OBMANI300,00
14.A. Čović, N. Gosić, L. Tomašević (ur.): OD NOVE MEDICINSKE ETIKE DO INTEGRATIVNE BIOETIKE200,00
15.A. Frković: MEDICINA I BIOETIKA150,00
16.H. Jurić: ETIKA ODGOVORNOSTI HANSA JONASA150,00
17.Valerije Vrček: GMO između prisile i otpora100,00
18.A. Čović, M. Radonić (ur.): Bioetika i dijete100,00
19.N. Gosić: BIOETIČKE PERSPEKTIVE200,00
20.S. Kalauz: SESTRINSKA PROFESIJA U SVJETLU BIOETIČKOG PLURIPERSPEKTIVIZMA200,00
21.Iva Rinčić: Europska bioetika: ideje i institucije200,00
22.Tomislav Krznar: Znanje i destrukcija 300,00
23.Iva Rinčić, Amir Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike200,00
24.Marko Tokić: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji100,00
25.Tomislav Krznar (ur.): Čovjek i priroda, Prilog određivanju odnosa300,00
26.Darija Rupčić: Status ljudskog embrija pod vidom bioetičkog pluriperspektivizma250,00
27.Luka Tomašević: Bioetika iz teološke perspektive250,00
28.Vladimir Jelkić: Bioetički orijentiri za novu epohu150,00
29.Ivica Kelam: Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem350,00
30.Nada Gosić: Liječnici – preteče bioetike100,00
31.Amir Muzur, Iva Rinčić: Van Rensselaer Potter i njegovo mjesto u povijesti bioetike150,00
32.Mile Marinčić: Integrativna gospodarska etika P. Ulricha i novija etička strujanja100,00
33.Igor Eterović: Kant i bioetika300,00
34.Amir Muzur, Iva Rinčić: Bioetička Europa našeg doba150,00
35.Ivana Zagorac: Bioetički senzibilitet150,00
36.Ivana Greguric: Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma 350,00
37.Hrvoje Jurić: Tekst i kontekst bioetike 
38.Slavko Amulić: Perspektivizam i pluralizam150,00 
39.Orhan Jašić: Bioetički problemi u publikacijama Islamske zajednice u BIH od 1945. do 2012.150,00
40.Ana Jeličić: Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj 
41.Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja350,00
42.Guć, Jurić (ur.): Nikola Visković: pravo-politika-bioetika250,00
43.Suzana Marjanić: Cetera animantia / Od etnozoologije do zooetike250,00
44.Tomislav Krznar: Bioetički horizonti / Susretišta bioetike i obrazovanja100,00
45.Matija Mato Škrebić: Filozofija sporta / Nastanak i razvoj jedne discipline200,00
46.Željko Kaluđerović: Bioetički kaleidoskop100,00
47.Luka Janeš (ur.): Integrativna bioetika i aporije psihe300,00
   
   
   
 
IZBOR RADOVA IZ HRVATSKE REVIJE
CIJENA:
1.V. Nikolić: U SLUŽBI DOMOVINE (studije, ogledi, portreti)150,00
2.Grupa autora: HRVATSKA ZAUVIJEK (prilozi hrvatskoj državotvornoj misli)130,00
3.Grupa autora: SUDBINE I DJELA (o književnosti, umjetnosti i jezikoslovlju)130,00
4.Grupa autora: CVRČAK U BORIKU (poezija i proza)130,00
5.M. Blažeković: BIO – BIBLIOGRAFSKI LEKSIKON SURADNIKA HR210,00
6.HRVATSKI RAZGOVORI O SLOBODI160,00
   
   
   
   
 Ovdje možete skinuti obrazac za narudžbu poštom ili faksom: NARUDŽBENICA (link). Nakon što ga isprintate i ispunite, pošaljite ga poštom na našu adresu ili fax.

Ako želite naručiti e-mailom ne trebate koristiti obrazac, samo pošaljite na naš e-mail: pergamena@pergamena.hr
Vaše ime, Vaš OIB i opis narudžbe. Knjige ćemo Vam poslati pouzećem.
 
   
 Naša izdanja nudimo Vam za daljnju prodaju uz rabat. 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili prijedlog za suradnju javite nam se putem e-maila:   pergamena@pergamena.hr
 
Pergamena Zagreb