Objavljeni naslovi - Nada Gosić

Nada Gosić rođena je u Bjelovaru, osnovnu školu i gimnaziju završila u Tuzli i Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i stekla znanstveni naziv magistra društveno-političkih znanosti. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Bioetička edukacija: sadržaj, metode i modeli. Obranom doktorske disertacije stekla je akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje filozofija. Od 1998. godine u stalnom je radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sada je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice i predaje predmete: Medicinska etika, Bioetika i Etika zdravstvene skrbi. Autorica je dvije knjige: Bioetička edukacija (Pergamena, Zagreb 2005.), Bioetika in vivo (Pergamena, Zagreb 2005.) te većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz medicinske etike, bioetike i etike zdravstvene skrbi. Bila je voditeljica znanstvenog projekta »Bioetika i politika« koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a trenutno je voditeljica projekta »Bioetika i kultura«, koji se također realizira uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Preporuka
2015. Biblioteka: BIOETIKA, Nada Gosić

•  Autorica: Nada Gosić •  Godina izdanja: 2015.   •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: 21.0 x 14.0 cm   •  Broj stranica: 187 •  Cijena: €13,30 / 100,00 kn •  NARUČI […]

Bioetičke perspektive

2011. Biblioteka: BIOETIKA, Nada Gosić

•  Autorica: Nada Gosić •  Godina izdanja: 2011.  •  Uvez: tvrdi  •  Dimenzije: 22.5 x 16.5 cm •  Broj stranica: 227 • Cijena: € ...

Od nove medicinske etike do integrativne bioetike

•  Urednici: Ante Čović / Nada Gosić / Luka Tomašević •  Godina izdanja: 2009.  •  Uvez: tvrdi  •  Dimenzije: 24.5 x 17.5 cm •   ...

Bioetika in vivo

2005. Biblioteka: BIOETIKA, Nada Gosić

•  Autorica: Nada Gosić •  Godina izdanja: 2005. •  Uvez: tvrdi •  Dimenzije: 21 x 14 cm •  Broj stranica: 254 •  Cijena: €15,9 ...

  • Bioetička edukacija
    2005.

    •  Autorica: Nada Gosić •  Godina izdanja: 2005.  •  Uvez: tvrdi   •  Dimenzije: •  Broj stranica: 226 •  Cijena: €13,30 / 100,00 kn •  NARUČI  •   Ova, kao ostalom […]