Objavljeni naslovi - Matija Mato Škrebić

Matija Mato Škerbić rođen je u Varaždinu, gdje je završio 6. osnovnu školu Varaždin i Prvu gimnaziju Varaždin. Studij je nastavio na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je stekao zvanje profesor filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu te apsolventa teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu – Institutu za teološku kulturu laika. Doktorat naslovljen Etika sporta Williama Johna Morgana obranio je 2019. godine s ocjenom sitnima cum laude na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao prvi doktorat u području filozofije sporta.
Trenutno je zaposlen kao docent na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu od 2016. godine održava nastavu na kolegiju »Poslovna etika«. Također je suradnik na »Sport Ethics Colloquium« koji se izvodi na Pennsylvania State University (SAD), čiji je voditelj Francisco Javier Lopez Frias.
S vlastitim je izlaganjima sudjelovao na više od pedeset međunarodnih konferencija, uključujući Svjetski kongres filozofije u Pekingu (Kina) 2018., svjetske kongrese filozofije sporta u Oslu (Norveška) 2018. i Kyotu (Japan) 2019., europsku konferenciju filozofije sporta u Parizu (Francuska) 2021. te konferenciju Britanskog društva za filozofiju sporta u Swanseaju (Velika Britanija) 2018. i Oxfordu (Velika Britanija) 2019. Autor je više od trideset znanstvenih radova, uvodnika, recenzija i prikaza. Član je uredništva znan-stvenih časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica.
Inicijator je, osnivač i voditelj Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku i sport (od 2017.) u Znanstvenom centru izvrsnosti za integrativnu bioetiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te međunarodne konferencije Etika, bioetika i sport (od 2018).
U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja član je Stručne radne skupine iz filozofije za izradu ispita državne mature (od 2013.).
Unutar Hrvatskog filozofskog društva obnašao je i obnaša više dužnosti: tajnik (2018.-2020.), član Odbora za arhivu (od 2019.) te predsjednik Varaždinskog filozofskog kruga Hrvatskog filozofskog društva (od 2017.). Osim toga, član je Hrvatskog bioetičkog društva te međunarodnih znan¬stvenih organizacija: International Association for the Philosophy of Sport (I APS), European Association for the Philosophy of Sport (EAPS) i British Philosophy of Sport Association (BPSA).
Unutar IAPS-a član je »Core Group« u mandatu od 2019. do 2021. te inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora Svjetskog kongresa filozofije sporta u Splitu (od 26. do 29. rujna 2023.) kroz suradnju Sveučilišta u Za¬grebu i Sveučilišta u Splitu (Kineziološki fakultet).
Autor je (zajedno s Brunom Ćurkom) prve hrvatske dječje slikovnice o antičkim filozofima Filozofija – ma što pak je to?! 13 priča o antičkim filozofima (Udruga »Mala filozofija«, Zadar, 2019.) za koju je napisao sedam priča – o Heraklitu, Pitagori, Empedoklu, Zenonu, Platonu, Sekstu Empiri- ku i Epikuru.
U sportu je od ranog djetinjstva, najprije kao igrač u mlađim kategorijama nogometnog i rukometnog kluba »Varteks« iz Varaždina te košarkaškog kluba »Zagorje« iz Varaždina. Nakon toga, unutar Hrvatskog košarkaškog saveza, petnaest je godina bio košarkaški sudac te je dosegnuo najviši rang državnog suca »A« serije. Također je igrao tenis za Teniski klub »Varaždin 1181«.

Preporuka
2021. Biblioteka: BIOETIKA, Matija Mato Škrebić

Kada govorimo o nečemu kao stoje filozofija sporta, onda ne možemo ne pitati se o kakvom se to začudnom spoju radi. Naoko, filozofija kao izrazito teorijska i naglašeno kontemplativna disciplina […]