Ivan Perkov: DRUŠTVO OTPADA

Nakladnik: • Godina izdanja: 2022. • Biblioteka: BIOETIKA, Ivan Perkov
  • Nakladnici: Pergamena i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
  • Autor: Ivan Perkov
  • Godina izdanja: 2022.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 300
  • Cijena: €26,50 / 200,00 kn
  • NARUČI 


Ova je knjiga nastala kao rezultat višegodišnjeg intenzivnog rada na promišljanju i istraživanju društvenih aspekata odnosa čovjeka i njegova životnoga prostora, i to posebno u suvremenim urbanim središtima. Fenomen koji taj odnos izvrsno reflektira jest upravo otpad i odnos društva prema njemu. Prepoznata je činjenica da su otpad i sustavi za gospodarenje njime sve važniji čimbenik svakodnevnog života velikoga broja ljudi, a da ova tema pritom nije dovoljno prisutna u domaćim znanstvenim i stručnim publikacijama, posebno onima iz društveno-humanističkog spektra.

Sociologija, kao znanost koja društvene odnose i društveno djelovanje proučava na razini mnogo široj od razine proučavanja svih drugih znanosti, i integrativna bioetika, koja uz kritičku analizu društvenih fenomena teži i k razumijevanju etičkih dimenzija odnosa čovjeka i njegove okoline i kalibriranju moralnog kompasa prema svakoj životnoj temi, dvije su znanstvene discipline koje se tematikom otpada dosad nisu previše bavile, a svakako su n i lo pozvane. Ova je knjiga napisana s ciljem da upozori na važnost društvenog i bioetičkog promišljanja o otpadu. U knjizi su predstavljeni izabrani teorijski koncepti i teze društvenih teoretičara koji su se bavili otpadom, a predstavljeni su i rezultati empirijskog istraživanja provedenog u sklopu izrade disertacije na kojoj se ova knjiga temelji. Ti rezultati upozoravaju na brojne probleme koje suvremeno hrvatsko društva ima, i to ne samo po pitanju otpada nego i po pitanju širih društvenih struktura i kretanja o čemu nam je također potrebna i bioetička refleksija.

Suvremeno urbano društvo, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, opterećeno je socijalno-ekološkim izazovima, tehnološkim rizicima i komunalnim problemima, a otpad je u tom smislu najprisutniji i najopsežniji fenomen. Od završetka istraživačkog procesa, čiji se rezultati u knjizi predstavljaju, politička i društvena situacija u Zagrebu i Hrvatskoj ponešto se promijenila. Zagreb je nakon gotovo dva desetljeća dobio novu vlast, a zagrebački je sustav gospodarenja otpadom doživio promjene za čiju je evaluaciju prerano. Ipak, brojni problemi istaknuti u knjizi i dalje su itekako prisutni i relevantni.

Ova je knjiga namijenjena prvenstveno studentima sociologije i ostalih društveno-humanističkih znanosti i može poslužiti kao svojevrsna “otpadna” sociološko-bioetička propedeutika. S druge strane, rezultati istraživanja koji su u njoj predstavljeni, a u kojem su sudjelovali ključni akteri za sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu i u Hrvatskoj, mogu biti korisni i donositeljima odluka. Drugim riječima, cilj je ove knjige podignuti poklopac kante s otpadom u hrvatskom društvu.

Otpad je jedna od onih tema o kojima ne volimo pretjerano razmišljati. Znamo da ga ne možemo izbjeći, ali bili bismo nekako najsretniji da on nestane bez našeg angažmana.

Za otpad smo i svi odgovorni. Nismo svi jednako odgovorni, ali nitko nije lišen odgovornosti. Možda upravo stoga dolazi do disperzije odgovornosti ili čak do organizirane neodgovornosti kada je otpad u pitanju. Upravo je odgovornost središnja misao ove knjige. Individualna i društvena odgovornost za grad i svijet u kojem živimo – za grad i svijet koji bez našeg promišljanja i djelovanja neće biti (č)isti.

Iz Predgovora