Tomaž Grušovnik: “Etika životinja” O prekovrsnoj gostoljubivosti

  • Nakladnici: Pergamena, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
  • Autor: Tomaž Grušovnik
  • Prijevod sa slovenskoga: Ana Vlaisavljević
  • Godina izdanja: 2023.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 255
  • Cijena: 25 / 188,36 kn
  • NARUČI 

Osnovna je svrha knjige koja je pred vama analiza širokoga i prilično i razgranatog područja za koje se u slovenskom jeziku uvriježio izraz »etika i živali«, a na hrvatskom »etika životinja«, koji oponaša engleski termin »animal ethics«. Kao što možemo primijetiti, taj je izraz dvoznačan, na što ćemo još posebno upozoriti u prvom poglavlju. S jedne strane, »etiku životinja« možemo razumjeti kao »ljudsku moralnu odgovornost prema životinjama«, a s druge stane kao »etiku koju imaju životinje«. Razlika između ta dva poimanja je ogromna. Kod prvog, riječ je, naime, samo o proširenju ljudske moralne odgovornosti na životinje, što je danas već poprilično prihvaćen pogled; mi ćemo ga imenovati »slaba varijanta« etike životinja.

Drugo poimanje sadrži nešto više, jer se prema njemu i životinje mogu ponašati moralno i trebamo ih prepoznati kao sudionike unutar područja etke; to poimanje imenovat ćemo »snažna varijanta« etike životinja. Takvo razumijevanje etike ne proširuje samo domet moralne odgovornosti izvan čovjeka, već značajno preispituje razumijevanje »etike« kao takve, jer se taj pojam prema teorijskoj navici upotrebljava kao nešto što je u pretežitoj ili iskIjučivoj vlasti čovjeka (i možda još Boga); o tom isključivom razumijevanju mnogim ljudima ovisi njihov »smisao postojanja«. U monografiji ćemo, kao što će uskoro postati jasno, pokušati navesti argumente za prihvaćanje obaju varijanti etike životinja.

Ako je izvorna svrha ovoga teksta znanstvena, drugotna je svrha zasipamo etička: istraživanje »etike« ili »praktičke filozofije« ima, po mojem uvjerenju, i taj zadatak da »usmjerava djelovanje«, što je već po sebi etički cilj. Znanstvenost i etičnost u okviru ove rasprave, koja se odnosi na brojne problematične teme, nije moguće, dakle, razmatrati strogo odvojeno. Zato se nadam da će razmišljanja uključena u ovaj tekst naposljetku pomoći poboljšanju života živih bića i na kraju krajeva spasiti nekoliko života koji bi se inače ugasili u jezivom oceanu smrti, uključujući na desetine milijardi bića koja svake godine izravno ili neizravno umru od ljudske ruke (usp. Animal Kill Counter 2019).

(…) Iz Uvoda