Svjedoci

Nakladnik: • Godina izdanja: 1998. • Biblioteka: Dušan Žanko, IZ HRVATSKE REVIJE

•  Autor: Dušan Žanko
•  Godina izdanja: 1998. 
•  Uvez: meki
•  Dimenzije: 22.5 x 15 cm
•  Broj stranica: 436
•  Cijena:  rasprodano • 

Svjedok među svjedocima
Prof. Dušan Žanko je značajna pojava u međuratnom i ratnom razdoblju u Hrvatskoj i u posljeratnoj hrvatskoj emigraciji. Obično se za njega kaže, da je jedan od istaknutih hrvatskih i katoličkih intelektualaca i javnih radnika. No, upravo radi toga, ponešto općenitog pogleda na Žanka, neke od njegovih važnih djelatnosti ostaju nepoznate, posebno mlađim generacijama. Razlog je dugogodišnja emigracija te prešućivanje u domovini svega kreativnog, pozitivnog o ljudima, koji su bili na oprečnim pozicijama tmurnoj i žalosnoj sadašnjici u Hrvatskoj; na pozicijama slobode za hrvatski narod prema sadašnjoj podređenosti; na pozicijama pluralizma i demokracije prema sadašnjoj diktaturi; na pozicijama kršćanstva prema sadašnjem ateizmu; na pozicijama duha prema sadašnjem materijalizmu. O takovim ljudima kao Žanko, kad se nekad nešto reklo u posljeratnoj Hrvatskoj, reklo se je negativno, loše, ružno. Zato se objavljuje ova knjiga, da bi se upoznalo buduće naraštaje o Žanku i Žankovu djelu, ali i o tome koji i kakovi su neki od ljudi, koji su stajali na spomenutim branicima, koji su njihovi ideali i principi, kakovi su bili kao ljudi.
Pa ipak eseji i članci, sabrani u ovoj knjizi, ne mogu nam dati potpunu ideju o Žanku čovjeku, vjerniku-katoliku, rodoljubu i javnom radniku, misliocu, književniku, čovjeku kazališta, sveučilišnom profesoru. Razlog je, da se u ovoj knjizi objavljuju samo neki od njegovih već objavljenih eseja i članaka, takoreći ništa od njegovih kazališnih i književnih kritika, prikaza i ocjena i ostalih članaka. Isto tako, ništa od njegovih neobjavljenih dnevnika, korespondencije i predavanja. Izbor za ovu knjigu, koji je učinio Žankov sin Ante, mogao se obaviti samo među onim esejima, što ih je Žanko objavio u emigraciji i prije rata u «Hrvatskoj smotri» i «Životu», koji su mu bili pri ruci, a i to bi već napravilo omašnu knjigu. Da bi ipak dali jednu zaokruženu sliku o Žanku i njegovu životnom djelu, nastojat ćemo ga prikazati umjesto uvoda ovdje u raznim vidovima njegovih djelatnosti, a uključili smo na kraju knjige i bibliografiju njegovih radova te članaka o njemu i kratku kronologiju života.
Urednik