Lička štokavska ikavica

Nakladnik: • Godina izdanja: 2009. • Biblioteka: CROATICUM, Ivan Milković

•  Autor: Ivan Milković
•  Godina izdanja: 2009. 
•  Uvez: tvrdi 
•  Dimenzije: 24 x 17 cm
•  Broj stranica: 686
•  Cijena: €66,40 / 500,00 kn

•  NARUČI  •

Tu gdje smo odrastali i od koga smo, gdje smo bili i gdje jesmo, tu smo sve ono što jesmo, tu smo stekli što smo znali i mogli steći. Od toga dajemo ili vra­ćamo koliko možemo.
Osnovno jezično znanje, odnos prema narodu, jeziku, tradiciji i povijesti, zavičaju i domovini upija se u rodnoj kući, susjedstvu, školi i društvu, a izbor i oblikovanje ovisi o nama.
Ovakvim radom počeo sam 1967. na Pedagoškoj akademiji u Gospiću za­hvaljujući i prof. Zlati Derossi kod koje sam pisao seminarski i diplomski rad iz govora. Otada sam ponešto povremeno bilježio, a nakon više godina počeo sam intenzivnije i sustavnije slagati riječi, slušati kazivače, objašnjavati riječi i pro­učavati slovnicu.
Knjiga opisuje govore štokavske ikavske Like. Sadrži tri dijela: Ričnik, Slo­vnicu (ili Ričoslovicu kako bi rekao naš Šime Starčević) te Čitanku. U Ričniku je prikupljeno i obrađeno oko petnaest tisuća riječi. Svakako da to nije cjelokupni lički leksik već uglavnom onaj dio koji se razlikuje od standardnoga hrvatskoga jezika i koji sam uspio prikupiti. Izuzimajući različitost oblika, većina je riječi zajednička u cijeloj Liki, a tek ih se manji dio govori u pojedinim mjestima.
Knjiga je pisana za narod, bez naroda je ne bi ni bilo. Ipak, posebno hvala:
– kazivačima na razgovorima, učenicima na uradcima, učiteljima koji su mi ih dostavili i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u njenom nastanku. Mnogi kazivači nisu više među nama, njihov doprinos ostavlja ih u našim sjeća­njima.
– zahvalnost pripada i recenzentima: prof. dr. Anti Beženu, prof. dr. Marku Samardžiji te uredniku dr. Anti Selaku na stručnim savjetima i svesrdnoj podrš­ci.
– jednako tako i prijateljima: Ivanu Branku Šamiji (Zagreb); Ivi Ćaćiću (Gos­pić); dr. Draženu Jurkoviću (ZJZ, Gospić); Mariji Eljuga (Zagreb); prof. Ani Lemić (Gospić) te Dragici Uzelac (Gospić).
– također i svim kontaktiranim osobama i, razumije se, članovima moje obitelji.
U Gospiću, 9. lipnja 2008. (Iz proslova)