Bioetički problemi u publikacijama Islamske zajednice u BiH od 1945. do 2012.

Nakladnik: • Godina izdanja: 2019. • Biblioteka: BIOETIKA


• Autor: Orhan Jašić
• Godina izdanja: 2019.
• Uvez: tvrdi
• Dimenzije: 24.7 x 17.5 cm
• Broj stranica: 319
• Cijena: €19,90 / 150,00 kn

NARUČI

Knjiga pod naslovom Bioetički problemi u publikacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012. plod je našeg nastojanja da se ukaže na postojanje bioetičkih sadržaja u tradiciji bosanskih muslimana u naznačenom vremenskom periodu. Integrativna bioetika i njena multidisciplinarnost i pluriperspektivnost zacijelo su omogućili razradbu navedene tematike. Preciznije kazano, primjetna je mogućnost dijaloga u integrativnoj bioetici između filozofije, znanosti, teologije, moralnog nauka muslimana (‘Ilm al-Ahlaq) i muslimanskog religioznog prava (fiqh), kako bi se kroz dijalektički pristup u filozofiji i teologiji dali odgovori na suvremene bioetičke probleme. Ta dijaloška tendencija prožimanja različitih puteva koji vode istom cilju nagnala nas je na tematiziranje integrativne bioetike i primjenu njene multidisciplinarne i pluriperspektivne metodologije tijekom pisanja rada. Uvidjeli smo mogućnost raznolikih dijaloga i plodonosne i rasprave o bioetičkim problemima iz različitih vizura unutar Integrativne bioetike. Svoje mjesto unutar pluriperspektivno zasnovanog koncepta i projekta integrativne bioetike prema našem mišljenju trebaju pronaći i muslimanski teolozi jer su n muslimanskim teološkim, filozofskim, pravnim i drugim raspravama bioetičke teme itekako zastupljene. One, nažalost, do sada nisu bile u zadovoljavajućoj mjeri obrađene na hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i srpskom jeziku, zbog čega se već dugo osjeća potreba za njihovom znanstvenom sistematizacijom i elaboracijom.
Zbog toga, ali i zbog potrebe da se iz vlastite intelektualne tradicije iščitavaju bioetički znakovi vremena prisutni hic et nunc, odnosno da se pokuša na osnovi Tradicije odgovoriti na suvremene bioetičke izazove, pristupili smo istraživanju naslovne teme. Pri tome se osobito uvažava bogata intelektualna tradicija bosanskih muslimana. (Iz Uvoda)