Etički komiteti

Nakladnik: • Godina izdanja: 1998. • Biblioteka: BIOETIKA, Carl L. Middleton, Laurence J. O’ Connel, Robert P. Craig

•  Autori: Robert P. Craig, Carl L. Middleton, Laurence J. O’ Connel
•  Godina izdanja: 1998. 
•  Uvez: meki
•  Dimenzije: 21.5 x 13.5 cm
•  Broj stranica: 200
•  Cijena: €13,30 / 100,00 kn

•  NARUČI  

Kako okruženje zdravstvene skrbi postaje sve složenije, javlja se potreba za suradnjom na različitim razinama. Razvoj moderne tehnologije, ograničena materijana sredstva i otežavajuća socijalna i ekonomska klima nalažu da se savjesno razmisli o tome kakva će biti i kako će se provoditi zdravstvena skrb. Među mnogobrojnim pitanjima kojima treba posvetiti dužnu pozornost, etička pitanja svakako spadaju među najvažnija. To je i razumljivo s obzirom na sadašnju gospodarsku i političku situaciju koja zahtijeva od široke javnosti, ali isto tako i od čimbenika u zdravstvenoj skrbi, vlastite izbore u odlučivanju. Etika se u cijelosti time bavi. Etika nastoji razviti razložni postupak ili metodu odlučivanja o tome što treba učiniti kada postoji više oprečnih mogućnosti, to jest alternativnih rješenja koja su u međusobnom neskladu i prema tome logično nespojiva. Hoće li se aparatom za umjetno disanje produžiti nečiji život ili će se nepotrebno odgoditi smrt? Pitanje izbora: to je bit etike.
Kao odgovor na sve učestaliju potrebu donošenja teških odluka, mnoge su institucije zdravstvene skrbi potvrdile da u današnjem etički opterećenom i sve dinamičnijem pružanju zdravstvene skrbi treba razviti formalni mehanizam dogovaranja. Institucijski se etički komitet (IEK) pojavljuje kao najprihvatljivije sredstvo za rješavanje etičkih dvojbi. IEK, čini se, može barem privremeno odgovoriti na etički izazov neke zdravstvene odluke.
U knjizi nastojimo objasniti način funkcioniranja etičkog komiteta. Premda je, valja priznati, riječ tek o jednom od mnogobrojinih pristupa, on će ipak, po našem mišljenju, naći široku primjenu kao vrlo reprezentativan model. Iako se u nekim poglavljima poziva isključivo na rimokatolički pristup, knjiga je namijenjena svima koji žele proširiti znanje o institucijskom etičkom komitetu.
Knjiga nastoji ponuditi jezgrovitu i utemeljenu raspravu o praktičnim aspektima osnivanja i rada etičkih komiteta u zdravstvenim ustanovama, od razmatranja općih pojmova o tome što znači, zašto se osniva i tko se bira u etički komitet do usmjeravanja rasprave prema dinamici donošenja etičkih odluka. Također predlažemo model inicijativne i kontinuirane edukacije članova etičkog komiteta. Neka poglavlja uključuju praktične primjere kako bi čitatelj bolje razumio izloženi tekst. (Iz uvoda)