Bioetički senzibilitet

Nakladnik: • Godina izdanja: 2018. • Biblioteka: BIOETIKA, Ivana Zagorac

• Autorica: Ivana Zagorac
• Godina izdanja: 2018.
• Uvez: tvrdi
• Dimenzije: 21.2 x 14.3 cm
• Broj stranica: 281
• Cijena: €19,90 / 150,00 kn

NARUČI

Ova knjiga je znatno skraćeno i izmijenjeno izdanje doktorskoga rada naslovljenog »Razvoj bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu« kojeg sam izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Čovića te obranila 7. veljače 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Ante Čović, doc. Hrvoje Jurić i prof. dr. sc. Nada Gosić.
U godinama koje su uslijedile, moje uvjerenje u snagu i moć senzibilne dimenzije ljudske prirode dodatno je jačalo. Mnogi argumenti upućuju da su suosjećanje, simpatija i senzibilitet, pojmovi koji se često spominju na stranicama ove knjige, vezivno tkivo društvenosti i važne sastavnice formiranja moralne svijesti. Ova knjiga osvrće se samo na neke od njih, ponajviše one koji govore o odnosu čovjeka i prirode ili čovjeka spram prirode. Danas mnogo bolje razumijem u povijesti filozofije često iskazivani zazor prema ljudskoj osjećajnosti; jednako tako jasnije uočavam i njegovu neosnovanost. Cilj ove knjige je ukazati na postojanje zaokruženih misaonih sustava koji senzibilnu sferu ljudske prirode vide kao jednako vrijednu onoj racionalnoj. Nakana nije reći zadnju riječ o odnosu ljudske osjećajnosti i racionalnosti, nego dati podlogu i poticaj za daljnja istraživanja. Vjerujem da se filozofija može i treba baviti sagledavanjem senzibiliteta u svim njegovim aspektima i manifestacijama.
Zahvaljujem profesoru Čoviću na uvođenju u temu i podršci u svim fazama nastanka ove knjige. Također zahvaljujem Nadi Gosić i Hrvoju Juriću na pomoći i poticaju te Sandri Rađenović i Tomislavu Krznaru na vrijednim komentarima koji su mi omogućili da sadržajno doradim rukopis. Mira Matijević pružila mi je neizmjernu kolegijalnu i prijateljsku podršku. Tomislavu Hercegu dugujem zahvalu za ohrabrenje, konstruktivnu kritiku i pomoć u pripremi završnoga teksta. Miloš Marković uspio je slikom na naslovnici izraziti ono o čemu pišem na stranicama ove knjige, a Stjepan Ocvirk svojim je velikim trudom i pažnjom doveo rukopis do objavljivanja. Najosobnije zahvale upućujem svojoj obitelji i prijateljima koji su me podučili tome što istinsko suosjećanje zapravo jest. Knjigu posvećujem svojim roditeljima, Ireni i Mladenu, bez kojih mi ništa ne bi bilo moguće.
* * *
U knjigu su uključeni i dijelovi iz mojih radova: »Rehabilitacija senzibiliteta. Filozofijska konstrukcija senzibilnog čovjeka«, Filozofska istraživanja, Vol. 30, No. 1-2 (2009), str. 123-140; »Psihosomatika vrline u doba senzibiliteta«, Acta Iadertina, Vol. 10 (2013), str. 61-68; »St. Francis of Assisi: Bioethics in European Middle Ages«, u: Amir Mu- zur, Hans-Martin Sass (ur.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics. The Future of Integrative Bioethics, LIT Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zurich-London 2012., str. 71-79; »Franjo Asiški – inspiracija za rehabilitaciju odnosa čovjeka i prirode«, Znakovi vremena, Vol. 14, No. 54 (2012), str. 129-138; »Fritz Jahr’s Bioethical Imperative«, Synthesis philosophica, Vol. 26, No. 1 (2011), str. 141-150; »Bioethical Worldview«, u: Christian Byk, Hans-Martin Sass (ur.), Fritz Jahr (1895-1953), MA Editions, ESKA, Paris 2017., str. 131-143. Zahvaljujem uredništvima navedenih publikacija na ustupljenim pravima za ponovno objavljivanje. (Iz Predgovora)