Medicina i pravo

Nakladnik: • Godina izdanja: 2007. • Biblioteka: BIOETIKA, Zvonko Bošković

•  Autor: Zvonko Bošković
•  Godina izdanja: 2007.
•  Uvez: tvrdi
•  Dimenzije:
•  Broj stranica: 265
•  Cijena: €15,90 / 120,00 kn

•  NARUČI  •  

Ova bi se knjiga po načinu nastajanja, po tematici, po svrsi i poruci mogla nasloviti na različite načine. Ipak sam se odlučio za naslov »Medicina i pravo« da bih istaknuo misao koja je ovdje izrazita, očita, naglašena: da pripadnici ovih dviju profesija – medicine i prava – probleme medicinskog prava smatra­ju svojim zajedničkim problemima.
U skladu s tim polazištima, osnovni cilj rada je traženje odgovora na ova pitanja: kako da liječnici prihvate prepoznatljive promjene čime bi se izbje­gli pravni i etički problemi, a to znači: stavljanje pacijenta na prvo mjesto i prihvaćanje aktivnije uloge pacijenta u njegovom izboru načina zdravstvene zaštite; pronalaženje – kvalitetnim poboljšanjima – boljih putova brige za svo­je pacijente; uvođenje inovacija u praćenju pacijenata; poboljšanje komunika­cije koja treba postati obvezna vještina za liječnike; pratiti i naučiti se služiti novim sofisticiranim tehnologijama i informatičkim sustavima; spremnost za edukaciju. Nadalje, kako prevladati problem u provedbi prava pacijenta utvr­đenih u legislativi. Zatim kakvu građanskopravnu zaštitu za pretrpljenu štetu i na koji način pacijent može očekivati kad mu neko ili neka od prava budu povrijeđena. Rad se bavi, dakle, i pitanjima pravne zaštite zdravlja ljudi kao značajno područje funkcioniranja pravnog poretka.
Rad takvog karaktera mogao bi biti i dvostruko veći od ovoga, a da ipak ne bude posve iscrpan. Na neke teme nisam se posebno osvrtao jer bi to isuviše proširilo već ionako ograničen opseg knjige. U konkretnom slučaju ograni­čenim opsegom knjige određenje broj tema koje su u njoj mogle biti obrađe­ne. Izostala je obrada nekih tema (medicinski asistirana (umjetna) oplodnja; sterilizacija; upotreba genetike; znanstvena i eksperimentalna istraživanja na ljudima; hitna medicinska pomoć; intenzivna medicina; medicinska doku­mentacija i njen pravni značaj; biomedicinska istraživanja i eksperimenti na čovjeku; pravo o lijekovima i si.). Mnoga će dakle pitanja čekati određeni autoritativni odgovor.
U tim okvirima treba ocjenjivati domašaj ovog rada.
Nažalost, u našoj pravnoj literaturi nema mnogo knjiga koje bi približile i uvjerljivo tematizirale probleme medicine i prava. Odsudno nedostaju anali­ze pojedinih problema. Pravo je po prirodi konzervativno. Ono uvijek slijedi neke događaje, ono u neku ruku neke stvari anticipira, ali ne u tolikoj mjeri da možemo govoriti o tome da ide uvijek u korak s onim što se događa, primjeri­ce u tehnici, a posebno u medicini.  (Iz predgovora)