Bioetika i dijete

Nakladnik: • Godina izdanja: 2011. • Biblioteka: BIOETIKA, Čović Ante, Marija Radonić

•  Urednici: Ante Čović / Marija Radonić
•  Godina izdanja: 2011. 
•  Uvez: tvrdi 
•  Dimenzije: 21 x 14 cm
•  Broj stranica: 262
•  Cijena: €13,30 / 100,00 kn

•  NARUČI  •

U ovom zborniku sabrani su radovi sa simpozija koji je pod naslovom Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji odr­žan 14. studenoga 2009. godine u Zagrebu. Skup su zajednič­ki organizirali Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju te Hrvatsko pedijatrijsko društvo. Organizacijski odbor djelovao je u slijedećem sastavu: Ante Čović i Marija Radonić (supredsjedatelji), Ilonka Artuković, Ingeborg Barišić, Branka Čović, Andrea Dasović-Buljević, Hrvoje Jurić, Gordana Pelčić i Đurđa Spanović. Simpozij je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Skup je organiziran prema načelima integrativne bioetike, pa je utoliko prema sastavu predavača kao i prema rasponu tema bio izrazito interdisciplinaran. Nastupili su znanstvenici različitih medicinskih specijalnosti kao i stručnjaci iz područja drugih znanstvenih disciplina (biokemija, pravo, filozofija, teo­logija, povijest). U okviru simpozija održano je 12 izlaganja. Treba napomenuti da zbornik obuhvaća sva održana izla­ganja, ali da se ona u većini slučajeva objavljuju u znatno pro­širenom i dodatno elaboriranom obliku. Zbornik tako sadrži studiozne obrade pojedinih tema s izvornim znanstvenim do­prinosima, pri čemu su neki prilozi, poput koautorskog rada Ivice Martinovića i Rine Kralj-Brassard, dosegnuli razinu monografijske zaokruženosti. U radu skupa sudjelovalo je sedamdesetak prijavljenih slu­šača koji su također dolazili iz različitih profesija i znanstvenih disciplina. Skup je izazvao iznimnu pozornost medija tako da je u tiskanim i elektroničkim medijima objavljeno više prikaza i osvrta. Dok spoznaje i misli s ovakvih skupova ostaju zapisane te time zapamćene, dojmovi i slike blijede i nestaju. Da se u ovom slučaju ne bi to dogodilo, zbornik je u dodatku obogaćen slikovnim podsjetnikom.  (Iz predgovora) 

Ante Čović / Marija Radonić