Bioetičke perspektive

Nakladnik: • Godina izdanja: 2011. • Biblioteka: BIOETIKA, Nada Gosić

•  Autorica: Nada Gosić
•  Godina izdanja: 2011. 
•  Uvez: tvrdi 
•  Dimenzije: 22.5 x 16.5 cm
•  Broj stranica: 227
• Cijena: €26,50 / 200,00 kn

•  NARUČI  •

Knjiga Bioetičke perspektive u sebi objedinjuje devet tekstova u kojima se predstavljaju znanstveni i izvanznanstveni pristupi te kultu­rom uvjetovane perspektive u sagledavanju bioetičkih problema unutar bioetičkog područja biomedicine i zdravstva. Istraživanje u knjizi pred­stavljenih problema polazi od koncepta integrativne bioetike, koji je kao specifično europski pristup razvijen u projektima međunarodne suradnje hrvatskih bioetičara s bioetičarima iz južne, jugoistočne i srednje Euro­pe. Uloga bioetike u ovoj je knjizi dvostruko određena. Prvo, istraživa­njem bioetičkog problemskog područja biomedicine i zdravstva te, dru­go, izborom određenog broja tema u kojima se testira stvarno prisustvo bioetike u njima.
Sadržajno-metodološkim pristupom istraživanje se konkretiziralo u sljedećim zadaćama: na teorijskoj razini odabirom sadržaja unutar kojih dolaze do izražaja znanstveni pristupi i znanja, vrijednosti, politička i dru­ga uvjerenja, odgojne i obrazovne te druge kulturne komponente u odnosu prema životu, zdravlju, bolesti, patnji, umiranju, smrti te tehnološkim po­stignućima čija je svrha biti u službi bolesnog čovjeka. Na praktičnoj razini dobiveni su rezultati ukazali da primjerenost rješenja bioetičkog problema ovisi o ravnopravnoj zastupljenosti i interaktivnom odnosu znanstvenih i kulturnih perspektiva, te da preuzimanje rješenja iz zemalja s drugačijim kulturnim kontekstom rješenje čini neprimjenjivim upravo stoga što su u procesu rješavanja zanemarene i izostavljene kulturne specifičnosti.  (Iz riječi unaprijed)