Bioetička ekumena

Nakladnik: • Godina izdanja: 2007. • Biblioteka: BIOETIKA, Ivan Cifrić

•  Autor: Ivan Cifrić
•  Godina izdanja: 2007.
•  Uvez: tvrdi
•  Dimenzije: 22.5 x 16 cm
•  Broj stranica: 279
•  Cijena: €15,90 / 120,00 kn

•  NARUČI  •

U knjizi je pet radova, nastalih u posljednjih nekoliko godina, koji govo­re o našem istraživačkom iskustvu o odnosu čovjeka prema svijetu prirode i socijalnim okolnostima koje danas utječu na čovjekovo iskustvo i aspiracije u hrvatskom društvu. Središnji problem je odnos prema životu – pojedinca, društva, civilizacije i njegovo razumijevanje u sklopu zajednice života u uvje­tima globalizacije koja vodi kulturnoj i biotičkoj homogenizaciji. U tom od­nosu odražava se čovjekova antropološka »prirodnost«, ali i moralna dužnost prema protuprirodnosti i suprirodnosti (Altner, 1998:26). To mu omogućava i nalaže dvojaka uloga. Izražavanje prirodnosti kao bića u prirodi koje ne može izvan nje; protuprirodnosti kao jedinog bića koje se suprotstavlja prirodi i mijenjaju; te suprirodnost kao istodobnost uvijek obiju njegovih egzistencija koje ne mogu bez susvijeta. Ali Čovjek nije samo biološko biće, nego više od toga što ga čini čovjekom. On je racionalno, slobodno i autonomno biće, bez obzira na različitost razumijevanja tih osobina kao ontološke biti ili postignu­tog biološkog stupnja u evolucijskom razvoju. »On je po prirodi neprirodan« (Plessner, 1986:206). Pa ipak, čovjek je samo jedan oblik života, koji je kao takav tijekom kulturne povijesti bio veličan, sakraliziran, ali i ponižavan i ba­naliziran, baš kao i sam život kao takav. Povijest modernog društva, povijest je konflikata oko života, povijest koja s napretkom u mogućnosti života bilježi i napredak u mogućnosti njegova uništavanja.    

(Iz predgovora)