Divanimo po slavonski

Nakladnik: • Godina izdanja: 2003. • Biblioteka: CROATICUM, Martin Jakšić

•  Autor: Martin Jakšić
•  Godina izdanja: 2003.
•  Uvez: tvrdi  
•  Dimenzije:   
•  Broj stranica: 400
•  Cijena: RASPRODANO  •   

Vrijedno leksičko blago
Kolikogod da hrvatska leksikografija obiluje opsežnim i vrijednim riječnicima ipak u njima nisu skupljene i obrađene sve hrvatske riječi, navlastito one što se govore, ili su se govorile, samo na ponekom dijelu hrvatskog književnog prostora. Zato je zadnjih godina učestalo izdavanje rječnika leksema karakterističnih za koji od hrvatskih idioma. Jedan takav riječnik izradio je Martin Jakšić koji je svoje zanimanje proširio na leksičke osebujnosti cijelog istočno-hrvatskog prostora izradivši glosar istočnoslavonsko-baranjsko-srijemskih govora. U njemu je, dijelom iz pisanih izvora, skupljeno vrijedno hrvatsko leksičko blago nadopunjeno drugim korisnim leksičko-semantičkim, onomastičkim, frazeološkim i paremiološkim osebujnostima.
Prof. dr. Marko Samardžija

Riječi slavonske ravnice
…Martin Jakšić zapisivao je riječi što ih je čuo ili pročitao na slavonsko-baranjsko-srijemskom području. Nastojao je riječi, frazeme, izreke, rečenice – zapisivanjem sačuvati od zaborava. Knjiga će zacijelo privući pozornost onih koji u slavopnskoj ravnici žive, ili su nekada živjeli. Naći će svoga čitatelja, samo joj treba omogućiti izlazak. Svakako ističem dobru volju i velik istraživački rad Martina Jakšića koji nastoji ovom knjigom riječi spasiti od nestanka.
Prof. dr. Ljiljana Kolenić

Slike iz davnoga života
…Najkraće, riječ je o glosaru istočnoslavonsko – srijemsko – baranjskih govora u kome je skupljeno vrlo opsežno i vrijedno rječničko blago. jer nestaju oblici života koji su tim riječima imenovani. Vrlo često autor donosi kontekst, a na kraju knjige cijele tekstove koji pokazuju život u rječniku opisanih riječi. Knjiga će dobro doći povjesničarima hrvatskoga jezika, dijalektolozima, etnolozima i drugim znanstvenicima. Ona nije standardno leksikografsko djelo, to je velikim marom skupljena i uređena građa … Riječi u ovoj knjizi zaustavljene su slike iz davnoga života istočnohrvatskih krajeva. Tih slika nigdje drugdje nema…
Prof. dr. Stjepan Damjanović

Presjek razvoja jezika u Slavoniji
Rukopis Martina Jakšića bit će značajno izdanje za hrvatsko jezikoslovlje. Njime će se povećati neveliki broj rječnika izvornih lokalnih govora štokavskog narječja. Posebno je važan zbog ulaženja u leksik starog slavonskog štokavskog dijalekta te zbog toga što zapravo predstavlja presjek razvoja hrvatskog jezika na slavonskom prostoru kroz vjekove. Također, rječnik svjedoči i o migracijama hrvatskog stanovništva iz drugih područja Hrvatske u Slavoniju, što je ostavilo traga upravo u jeziku pojedinih sela i skupina sela.
Ante Bežen

Temelj za daljnja istraživanja
Jakšićev Rječnik odražava raznovrsna civilizacijska i posebno jezična naslojavanja, od mađarskoga, turskoga, njemačkoga i inih susjednih jezika, tako da ta građa ima ne samo dokumentarnu kulturno-povijesnu nego i jezičnopovijesnu i znanstvenu vrijednost jer ju je skupio izvorni govornik, provjerio na terenu i u literaturi, te ona stoga može poslužiti kao pouzdan izvor za daljnja leksikološka, leksikografska, etimologijska, jezičnopovijesna i druga istraživanja.
M. Znika (Iz recenzija)