Objavljeni naslovi - AUTORI

Preporuka
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Luka Janeš

Tkogod bi se mogao zapitati koji razlog ponukava doktoranda filozofije da 2020., usprkos nepreglednoj širini horizonta mislioca i njihovih perspektiva unutar bogate povijesti filozofije, u fokus disertacijske rasprave implementira autora […]

Marina Katinić Pleić: Integrativno mišljenje – Odgovor na trostruku krizu postmoderne

2023. Biblioteka: BIOETIKA, Marina Katinić Pleić

Razdoblje (post)moderne obilježeno je višestrukom krizom koja se osvještava u podužem nizu misaonih artikulacija. Iako je svijesti o krizi, poveza ...

Nikolina Iris Filipović: “Kompleksnost života” Od organizmičke biologije do integrativne bioetike

Reći da je osnovno nastojanje ove knjige odgovoriti na pitanje života bilo bi pretenciozno. Ipak, upravo se tome odgovoru želimo približiti što j ...

Tomaž Grušovnik: “Etika životinja” O prekovrsnoj gostoljubivosti

2023. Biblioteka: BIOETIKA, Tomaž Grušovnik

Osnovna je svrha knjige koja je pred vama analiza širokoga i prilično i razgranatog područja za koje se u slovenskom jeziku uvriježio izraz »etik ...

 • Ivan Perkov: DRUŠTVO OTPADA
  2022.

  Ova je knjiga nastala kao rezultat višegodišnjeg intenzivnog rada na promišljanju i istraživanju društvenih aspekata odnosa čovjeka i njegova životnoga prostora, i to posebno u suvremenim urbanim središtima. Fenomen koji […]

 • Željko Kaluđerović: Bioetički kaleidoskop
  2021.

  Grčki korijeni antropocentrizmaZapadna civilizacija, čija je vizura kozmosa i dalje prevalentno antropocentrička, ishodišnu točku vlastitih stajališta uglavnom pronalazi u judeo-kršćanskoj tradiciji i u stavovima drevnih grčkih fil ...

 • Nikola Visković: pravo – politika – bioetika
  2020.

  Polazišni poticaj koji je kumovao nastanku ovog zbornika bio je simpozij Nikola Visković: pravo – politika – bioetika, kojim je obilježen osamdeseti rođendan Nikole Viskovića. Simpozij se, u organizaciji Centra […]