Objavljeni naslovi - BIBLIOTEKE

Preporuka
2023. Biblioteka: BIOETIKA

Viskovićeva misao u ovoj knjizi zauzima središnje mjesto, no knjiga se nipošto ne ograničava na nju. To sugerira i sam naslov jer ovdje je prije svega riječ o poticajima koje […]

Luka Janeš: Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike

2023. Biblioteka: BIOETIKA, Luka Janeš

Tkogod bi se mogao zapitati koji razlog ponukava doktoranda filozofije da 2020., usprkos nepreglednoj širini horizonta mislioca i njihovih perspektiv ...

Marina Katinić Pleić: Integrativno mišljenje – Odgovor na trostruku krizu postmoderne

2023. Biblioteka: BIOETIKA, Marina Katinić Pleić

Razdoblje (post)moderne obilježeno je višestrukom krizom koja se osvještava u podužem nizu misaonih artikulacija. Iako je svijesti o krizi, poveza ...

Nikolina Iris Filipović: “Kompleksnost života” Od organizmičke biologije do integrativne bioetike

Reći da je osnovno nastojanje ove knjige odgovoriti na pitanje života bilo bi pretenciozno. Ipak, upravo se tome odgovoru želimo približiti što j ...

 • Ivan Perkov: DRUŠTVO OTPADA
  2022.

  Ova je knjiga nastala kao rezultat višegodišnjeg intenzivnog rada na promišljanju i istraživanju društvenih aspekata odnosa čovjeka i njegova životnoga prostora, i to posebno u suvremenim urbanim središtima. Fenomen koji […]

 • Luka Janeš (ur.): INTEGRATIVNA BIOETIKA I APORIJE PSIHE
  2021.

  Iako je filozofsko-bioetička rasprava u Hrvatskoj doživjela ubrzani razvoj u posljednjih petnaestak godina te se osebujnim profiliranjem stvorio potentni koncept integrativne bioetike, u njenom se području istraživačke i implementacijs ...

 • Željko Kaluđerović: Bioetički kaleidoskop
  2021.

  Grčki korijeni antropocentrizmaZapadna civilizacija, čija je vizura kozmosa i dalje prevalentno antropocentrička, ishodišnu točku vlastitih stajališta uglavnom pronalazi u judeo-kršćanskoj tradiciji i u stavovima drevnih grčkih fil ...