NOVO
2023. Biblioteka: BIOETIKA

Viskovićeva misao u ovoj knjizi zauzima središnje mjesto, no knjiga se nipošto ne ograničava na nju. To sugerira i sam naslov jer ovdje je prije svega riječ o poticajima koje […]

NOVO
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Luka Janeš

Tkogod bi se mogao zapitati koji razlog ponukava doktoranda filozofije da 2020., usprkos nepreglednoj širini horizonta mislioca i njihovih perspektiva unutar bogate povijesti filozofije, u fokus disertacijske rasprave implementira autora […]

NOVO
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Marina Katinić Pleić

Razdoblje (post)moderne obilježeno je višestrukom krizom koja se osvještava u podužem nizu misaonih artikulacija. Iako je svijesti o krizi, povezanoj s minulim »zlatnim dobom«, univerzalan topos povijesti, koji nastupa kada […]

NOVO

Reći da je osnovno nastojanje ove knjige odgovoriti na pitanje života bilo bi pretenciozno. Ipak, upravo se tome odgovoru želimo približiti što je više moguće, i to u kontekstu znanosti, […]

NOVO
2023. Biblioteka: BIOETIKA, Tomaž Grušovnik

Osnovna je svrha knjige koja je pred vama analiza širokoga i prilično i razgranatog područja za koje se u slovenskom jeziku uvriježio izraz »etika i živali«, a na hrvatskom »etika […]

NOVO
2022. Biblioteka: BIOETIKA, Suzana Marjanić

“Maksimum sreće jedne osobe ovisi o maksimumu sreće svih”.  Stih brazilskoga pjesnika i anarhističkoga aktivista Joséa Oiticice, 122. fragment dnevnika Život teatra Juliana Becka Knjiga Cetera animantia: od etnozoologije do […]

Najnoviji naslovi

Josip Guć: Poticaji za bioetičko promišljanje odnosa kulture i prirode u djelu Nikole Viskovića

2023. Biblioteka: BIOETIKA

Viskovićeva misao u ovoj knjizi zauzima središnje mjesto, no knjiga se nipošto ne ograničava na nju. To sugerira i sam naslov jer ovdje je prije s ...

Luka Janeš: Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike

2023. Biblioteka: BIOETIKA, Luka Janeš

Tkogod bi se mogao zapitati koji razlog ponukava doktoranda filozofije da 2020., usprkos nepreglednoj širini horizonta mislioca i njihovih perspektiv ...

Marina Katinić Pleić: Integrativno mišljenje – Odgovor na trostruku krizu postmoderne

2023. Biblioteka: BIOETIKA, Marina Katinić Pleić

Razdoblje (post)moderne obilježeno je višestrukom krizom koja se osvještava u podužem nizu misaonih artikulacija. Iako je svijesti o krizi, poveza ...

Izbor iz naših izdanja